Home / Investime / Investime në rrugën Muzak Topia

Investime në rrugën Muzak Topia

Një shqetësim i vazhdueshëm për sa e sa vite nga vendas e të huaj.
Sapo kemi përfunduar fazën e parë të këtij projekti me rëndësi të madhe për turizmin dhe banorët.
Faleminderit për gjithë mesazhet dhe sugjerimet që më dërgoni për një qytet më të mirë.