Home / Të Reja Nga Ekonomia / Financat në Bashkinë Berat

Financat në Bashkinë Berat

Te dashur bashkeqytetare. Ne vijme para jush pas kater vitesh me sfida te perballuara me sukses dhe tregues te realizuar  qe flasin per performance  ne rritje.

Gjate periudhes 2007-2011ne kemi patur rritje te numrit te bizneseve qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne qytet. Krahasuar me vitin 2007 sot ka 358 subjekte te reja edhe pse ka nje numer te larte te bizneseve qe kane mbyllur apo dhe pezulluar aktivitetin e tyre.

Te ardhurat vendore ne vitin 2007 ishin  rreth 144 milion leke, ne vitin 2010  realizuam 178 milion. Per 4 vite rresht ne kemi realizuar 686 milion leke te ardhura ose 34 milion leke me shume se viti i pare i mandatit (2007).

E kunderta ndodh me Pushtetin Qendror i cili e ka ulur me 11 milion e 300 mije leke grantin e akorduar Bashkise Berat krahasuar me vitin 2007.

Ne vijme sot me premtim te  mbajtur, te qarte e me vizion te percaktuar.  Progres  – Arritje – Rezultat , edhe pse kemi patur buxhete financiare te cunguara, te kushtezuara, mjerisht me te vogla nga sa eshte premtuar dhe deleguar. Ne jemi financiarisht te penalizuar me rreth 170 milion leke te munguara ne buxhetin e Bashkise per 4 vite.

Kemi punuar dhe punojme me nje grant jo te 4 fishuar, sic eshte premtuar, por me te vogel se ne vitin e pare te kesaj qeverie qe na ka pare dhe sheh me syrin e njerkes,te kesaj qeverie qe thote, premton dhe nuk financon sherbime publike, arsimin,  kulturen, artin, sportin, investimet etj. Delegon dhe nuk financon sherbimet sociale , per te cilat ne kemi perdorur tatimet dhe taksat tuaja; 90 milion ne 3 vite. Ne dime te menaxhojme e te administrojme. Ky qytet qe ka te ardhme dhe tradite, ka patur vemendjen, perkushtimin,  dhe angazhimin profesional maksimal.

Qeveria ul financimin por ne shtojme te ardhurat lokale per me shume sherbime ne komunitet. Bashkia Berat i ka shperndare shpenzimet ne kete forme: 36 % e shpenzimeve shkojne per sherbimet publike, 14 % per kulturen dhe sportin,  12 % per rruge trotuare dhe Ndiçimin Publik, 10 % per arsimin, 12 % per Konviktet dhe 4 % per Qendren rezidenciale per personat me aftesi te kufizuar “Lira”.

Kjo eshte perfomanca e përdorimit te buxheteve tona, te  te ardhurave tona lokale! Jemi transparent dhe i përdorim ato aty ku kemi nevoje dhe domosdoshmëri. Dime te menaxhojme sepse kemi te qarte  misionin dhe vizionin tone per qytetin dhe keshtu kthejme  tatimet dhe taksat tuaja ne me shume sherbime per ju .

Barra e rende fiskale nuk vjen nga ne, por nga qeveria qendrore. Ne Berat, cdo familje dhe biznes paguan vetem 3 tarifa vendore, ndersa per pushtetin qendror jane me dhjetra llojet e taksave dhe tatimeve qe ata paguajne. Nje familje beratase paguan per tarifat vendore 167 leke ne muaj. Nje biznes i vogel paguan 257 leke ne muaj ndersa biznesi i madh paguan vetem 4,071 leke ne muaj, ndersa barra fiskale per taksat dhe tatimet qe nje biznes paguan per pushtetin qendror eshte mesatarisht 4 here me e larte.Nje familje paguan  vetem per buken  TVSH 600 leke, energji elektike 500-700 leke, Televizionin kombetar TVSh 100 leke ne muaj.

Me të ardhurat e Bashkisë mbulohen: sherbimi i pastrimit, vetem 55.8% nga tarifa e pastrimit dhe pjesa tjeter 44% mbulohet nga  te ardhura te tjera. Te ardhurat nga Ndricimi publik mbulojne deri ne 27.7% te kostos reale te tij, Shpenzuam per arsimin ne kater vite 100 milion e 517 mije leke. Per transportin urban ne kater vite shpenzuam 30 milion e 713 mije lek ose 480 lek per nje banor. Per Kulturen dhe Sportin shpenzuam 43 milion leke.

Pë shërbimet sociale spenzohet 27% e totalit te buxhetit, një tregues ky qe ka njohur rritje. Kemi investuar nga te ardhurat lokale gjithesej per te kater vitet se bashku nje vlere ne shumen 151 milion e 354 mije leke. Te perdorura keto per investime publike dhe pjesmarrje. Kemi finanuar kontributin e Bashkise per Tregun e ri Industrial ne vleren 20 milion leke, projektin e Banesave Sociale ne vleren 10 milion e 500 mije leke e te tjera investime. Jemi bere te besueshem financiarisht ndaj dhe te tjera bashkepunime e financime kemi te programuara ne kater vitet qe vijne.

TE TJERA SFIDA KEMI PERBALLE :

Nga rimburs mi i vleres se kasave fiskale, Bashkia ka buxhet te munguar ne vleren 51 milion leke. Ne jemi ne pritje te  “rimburimit te kesaj shume nga Qeveria” e cila s’eshte gje tjerer veçse mashtimi i radhes.

Ashtu sikurse jane ne pritje  prane Bashkise  rreth 750 çertifikata shperblim lindje, per te cilat  nenat  beratesase duhet te shperblehen me 5000 leke, Qeveria vetë i nxjerr ligjet por nuk i shoqeron me fature financiare,  ndersa  qytetaret enden  dyerve te bashkise duke pritur çeljen e fondeve nga qeveria.

Sfide e rendesishme per ne ngelet bashkepunimi me Keshillin Bashkiak dhe Pushtetin Qendror.

Sot, Bashkia Berat me profesionalizmin e saj siguron nje alokim dhe shfrytezim te buxhetit adeguat duke adresuar nevojat dhe sherbimet kryesore ne qytetin e Beratit. Ne kemi te gjitha potencialet e nevojshme per te realizuar objektivat qe kemi perpara