Home / Te Reja nga Mjedisi / Dita e Tokës

Dita e Tokës

Në datën 22 Prill, me rastin e Ditës së Tokës, në qytetin e Beratit u organizuan një sërë aktivitetesh nga Federata Kombëtare e Rafting dhe me mbështetjen e një sërë institucionesh dhe organizatash.

Gjatë aktiviteteve u zhvillua një konkurs midis nxënësve të shkollave të mesme për esenë më të mirë me temën “Ndotja”. U zhvillua edhe një konkurs midis shkollave 9-vjeçare për gjtjen e sendit të riciklueshëm më të mirë si dhe një konkurs midis nxënësve të Liceut Artistik “Ajet Xhindole” për pikturën më të bukur me tëmën “Unë e Dua Tokën”. Gjithashtu nxënësit e shkollave, dhe profesionistët e Federatës Kombëtare të Rafting ndërmorrën edhe një pastrim të bregut të Lumit Osum si një formë ndërgjegjësimi.

Home / Dita e Tokës

Dita e Tokës

Në datën 22 Prill, me rastin e Ditës së Tokës, në qytetin e Beratit u organizuan një sërë aktivitetesh nga Federata Kombëtare e Rafting dhe me mbështetjen e një sërë institucionesh dhe organizatash.

Gjatë aktiviteteve u zhvillua një konkurs midis nxënësve të shkollave të mesme për esenë më të mirë me temën “Ndotja”. U zhvillua edhe një konkurs midis shkollave 9-vjeçare për gjtjen e sendit të riciklueshëm më të mirë si dhe një konkurs midis nxënësve të Liceut Artistik “Ajet Xhindole” për pikturën më të bukur me tëmën “Unë e Dua Tokën”. Gjithashtu nxënësit e shkollave, dhe profesionistët e Federatës Kombëtare të Rafting ndërmorrën edhe një pastrim të bregut të Lumit Osum si një formë ndërgjegjësimi.