Home / Aktivitete / Buxhetimi me pjesemarrje

Buxhetimi me pjesemarrje

Drejtoria e Sherbimit Social ne bashkepunim me UN Women organizoi nje takim informues mbi politiken dhe strategjine per Buxhetimin per Sherbimet Sociale per vitin 2017.Ne kete takim morren pjese n/kryetari i Bashkise z.Clirim Brisku, perfaqesuesja e organizates UN WOMEN,kryetarja e shoqates “Per te drejtat e Gruas Qytetare dhe Fshatare” znj.Arta Dyrmishi,Drejtoria e Sherbimeve Sociale , Drejtoria Arsimore e Bashkise Berat dhe qytetare.
Materiali u referua nga Drejtoresha e Sherbimit Social Bashkia Berat znj.Vjollca Hoxha.
Nga ana e qytetareve u ben pyetje dhe u diskutua ne lidhje me nevojat e tyre per tu pasqyruar ne buxhetin e vitit 2017.