Home / Investime / Argjinatura me gjatësi 800m në Njësinë Administrative “Velabisht”

Argjinatura me gjatësi 800m në Njësinë Administrative “Velabisht”

Drejt përfundimit të argjinaturës me gjatësi 800m në Njësinë Administrative “Velabisht”, e cila u bë e mundur me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë.
Ky investim do të ulë rrezikun e përmbytjeve të tokave bujqësore dhe disiplinojë shtratin e lumit Osum.
Ndërhyrje e domosdoshme e cila mbron 200 hektarë tokë bujqësore dhe rreth 10 familje që jetojnë në afërsi të lumit.