Home / Investime / Përmirësimi i infrastrukturës në rrjetin e ujësjellës-kanalizime

Përmirësimi i infrastrukturës në rrjetin e ujësjellës-kanalizime

Tashme ka nisur projekti i ujësjellësit për njësinë administrative Velabisht-Bashkia Berat, për fshatrat
Velabisht
Starovë
Remanicë
Veterik
Plot 32 lagje do të kenë shumë shpejt furnizimin me ujë pasi mungonte deri më sot rrjeti i ujësjellësit.
4800 banorë, 118 biznese dhe 7 institucione do të marrin zgjidhjen e kërkuar prej dekadash.