Home / Investime / Rikonstruktohet Shkolla Shyqyri Lakra

Rikonstruktohet Shkolla Shyqyri Lakra

Brenda ketij tremujori eshte mbyllur zbatimi i punimeve per investimin e shkolles 9 vjecare ”Shyqyri Lakra”. Projekti i rikonstruksionit te kesaj shkolle eshte hartuar nga Bashkia Berat dhe fondi prej 30 000 000 lekesh eshte bere i mundur me ane te granteve konkurese. Në shkollë janë vendosur pllaka te reja, dyer – dritare , sovatime, lyerje, rikonsruksion te banjove, te fasades se jashtme si dhe sistemimin e territorit perreth duke i dhene ketij objekti arsimor nje pamje krejt te re ne krahasim ne gjendjen e meparshme.

Home / Investments / Reconstruction of Shyqyri Lakra High School

Reconstruction of Shyqyri Lakra High School

Shyqyri Lakra High School was reconstructed in the last three months. The project was designed by the Municipality of Berat and the fund of 30.000.000 leke was provided by the competing grants. The project comprised new tiles, doors-windows, plaster. The bathrooms, the outside facade and the surrounding territory were entirely reconstructed giving this educational object a new appearance.