Home / Aktivitete /  TRAJNIM PËR TË RINJTË QË KANË IDE BIZNESI

 TRAJNIM PËR TË RINJTË QË KANË IDE BIZNESI

Social Impact Award Albania (SIA) së bashku me Qendrën Rinore të Bashksë Berat zhvilluan dje në bibliotekën “Vexhi Buharaja” një trajnim për të gjithë të rinjtë e qytetit të Beratit që kanë ide biznesi me impakt social.

Ky program edukues ka si qëllim të trajnojë sipërmarrësit e rinj duke iu ofruar atyre mundësinë që të fitojnë aftësi praktike mbi sipërmarrjen.