Home / Aktivitete / Takimi per implementimin e projektit PEFA

Takimi per implementimin e projektit PEFA

Bashkia Berat eshte perzgjedhur nje nder tre bashki nepermjet mbeshtetjes se qendrueshme te Ambasadës Zviceriane ne implementimin e nje projekti pilot, behet fjale per metodologjine e përdorur gjeresisht ne bote te quajtur PEFA ( Public Expenditure and Financial Accountability / Shpenzimet publike dhe pergjegjshmeria financiare), instrument i krijuar nga BE dhe Banka Boterore qe prej vitit 2001.Sot, struktura e Bashkisë Berat asistohet ne vleresimin, forcimin dhe menaxhimin me afer te fondeve publike, me tregues te standartizuar.