Home / Aktivitete / Takimi i Kryetarit te Bashkise me nxenes te shkollave

Takimi i Kryetarit te Bashkise me nxenes te shkollave

Gjatë një takimi me një grup nxënësish të vitit të dytë të Gjimnazit ‘’Kristaq Capo’’, ku Kryetari i Bashkisë Berat Z. Petrit Sinaj diskutoi me të rinjtë rreth kërkesave që kishin të bënin me vendosjen e sistemit të ngrohjes në shkollë, ngritjen e terreneve sportive, bursat për nxënësit në nevojë, nxitja e jetës sociale dhe kulturore në qytet, si dhe  idetë në lidhje me përfshirjen e të rinjve në programe të ndryshme binjakëzimi  me shkolla në qyete të tjera jashtë vendit.