Home / Aktivitete / Takim ne Njesine Administrative Roshnik

Takim ne Njesine Administrative Roshnik

Takim me kryetaret e fshatrave te njesise administrative Roshnik. Ku krahas ndarjes se vulave zyrtare, ky takim ne pranine e nenkruetarit te bashkise z. Çlirim Brisku sherbehu edhe si nje seance degjimi per te gjitha problemet dhe shqetesimet qe ka kjo njesi administrative.