Home / Informacion nga Ekonomia / Shërbimet Sociale në Buxhet

Shërbimet Sociale në Buxhet

Vjollca Hoxha

Vjollca Hoxha, Drejtoreshë e Shërbimeve SocialeViti 2012, vit i punes, perpjekjeve dhe arritjeve per tregues te rendesishem social.

Sherbimet sociale kane marre gjithe mundesine, kapacitetin maksimal dhe vemendjen e duhur per te realizuar treguesit dhe objektivat e planifikuar.

Perballja me sfidat per te realizuar maksimumin e mundshem, referuar atyre treguesve dhe objektivave te planifikuar, evidentoi punen cilesore dhe motivuese te gjithe personelit te drejtorise e per me teper punen ne grup me stafin tjeter te aparatit si dhe permiresim ne vijimesi te mardhenieve me komunitetitn dhe ne ndihme te tij.

Me moton : – Ne prane komunitetit, dhe Ne faktor i rendesishem per permiresimin e jetes sociale ne qytet, ne vitin 2012 realizuam:

1-      Te gjitha aktivitetet e planifikuara ne buxhetin e vitit 2012 me nje performance cilesore.

2-      Miremanaxhuam pjesmarrjen ne projektet e perbashketa dhe realizuam funksionimin e tyre te sukseshem.

3-      Mireadministruam dhe shperndame ne kohen me optimale ndihmen ekonomike per shtresat ne nevoje edhe pse te limituar ne masen e saj nga burimet financiare perkatese qe jepen nga Pushteti Qendror. Ne vitin 2012 kemi ulur me 83 familje numrin e perfituesve te skemes se ndihmes ekonomike dhe si rezultat kemi aktualisht 1003 familje te perfshira ne skeme.

4-      Rritem forcen kontrolluese ne funksion te objektivit per perdorim te saj ne dobi te familjeve qe e meritojne ate.

5-      Funksionoi normalisht qendra “Lira” me fonde te Bashkise Berat dhe per gjithe vitin financiar aktiviteti i kesaj qendre ka qene ne nje performance te larte.

6-      Kemi rritur partneritetin me donatore dhe OJF te ndryshme duke realizuar aktivitete sociale e ndihmuese, per te gjitha shtresat.

7-      Funksionoi njesia per mbrojtjen e femijve rregullisht dhe ne funksion te buxhetit 2012 u financua per 6 muaj nga te ardhurat e bashkise.

8-      Bashkepunimi me donatoret dhe suksesi i gjeneruar prej tyre kane sjelle ne vitin 2012 impakt te drejteperdrejte ne jeten e komunitetit. – Jete te shpetuara duke financuar sherbime mjekesore ndaj tyre,  pagesen e vajtjes per kurim ne France, Sigurimin e medikamentit te domosdoshem per vazhdimin e jetes se nje femije dhe te tjera raste me impakt te rendesishem ne jetet  ne nevoje.

9-      Pare ne rendesine qe meriton te kete arsimimi i brezit te ri, jemi bere pjese ndihmese per 18 femije, pjestare te familjeve ne nevoje, duke u dhene paketen e plote te librave per arsimimin e tyre falas per kete vit shkollor.

10-  Komuniteti Rome dhe Egjyptian kane perbere  pjese te rendesishme jo vetem te vemendjes por dhe kontributit te punes sone ne funksion te gjitheperfshirjes se tyre ne jeten sociale te komunitetit. Kjo per pasoje solli faktin qe Bashkia Berat te jete perfituese e projektit 2 vjeçar me PNUD.

11-  Bashkepunime dinjitoze dhe me vlere ne rritjen e performances se Drejtorise – kjo ka qene nje risi per punene e drejtorise duke e cuar ate me prane komunitetit dhe duke e bere ate pjese te zgjidhjeve te mundshme te problematikes qe ai ka ne kohe te tilla krize.

Ne vitin 2013 objektivat tona jane per me shume projekte e pjesmarrje, per me shume aktivitete dhe per nje performace bashkekohore ne rrtije. Ne nuk e ulim dot varferine, ne nuk e rrisim dot nivelin e jetes, por ne jemi dhe do te jemi ne sherbim te shtresave ne nevoje, me prane e ne pergjigje te komuniteteve.

Per me teper ne vitin 2013 do te realizojme:

Vazhdimi iprojekteve te nisura ne vitin 2012 me donatore dhe OJF

PROJEKTE NE VIJIM

Projekti 2 vjeçar BASHKI –PNUD per familjet ROME dhe EGJYPTIANE

Projekti per mbrojtjen e femijeve.

Projekti per grate dhe dhunen  ne familje

Bashkepunime e pjesmarrje te tjera per aktivitete, kontribute dhe ndihme ndaj familjeve ne nevoje.

Projektojme te realizojme  ne 2013

Funksionimin normal te qendres Rezidenciale “LIRA’”

Shperndarjen e ndihmes ekonomike per familjet e perfshira ne skeme

Nga te ardhurat e Bashkise Ndihme per familje ne nevoje.

 Motoja e programuar per vitin 2013 -Sherbim social ne funksion te permiresimit te jetes per shtresat ne nevoje.

Mendimet tuaja vlejne per draft buxhetin perfundimtar 2013.      FALEMINDERIT

Home / Shërbimet Sociale në Buxhet

Shërbimet Sociale në Buxhet

Vjollca Hoxha

Vjollca Hoxha, Drejtoreshë e Shërbimeve SocialeViti 2012, vit i punes, perpjekjeve dhe arritjeve per tregues te rendesishem social.

Sherbimet sociale kane marre gjithe mundesine, kapacitetin maksimal dhe vemendjen e duhur per te realizuar treguesit dhe objektivat e planifikuar.

Perballja me sfidat per te realizuar maksimumin e mundshem, referuar atyre treguesve dhe objektivave te planifikuar, evidentoi punen cilesore dhe motivuese te gjithe personelit te drejtorise e per me teper punen ne grup me stafin tjeter te aparatit si dhe permiresim ne vijimesi te mardhenieve me komunitetitn dhe ne ndihme te tij.

Me moton : – Ne prane komunitetit, dhe Ne faktor i rendesishem per permiresimin e jetes sociale ne qytet, ne vitin 2012 realizuam:

1-      Te gjitha aktivitetet e planifikuara ne buxhetin e vitit 2012 me nje performance cilesore.

2-      Miremanaxhuam pjesmarrjen ne projektet e perbashketa dhe realizuam funksionimin e tyre te sukseshem.

3-      Mireadministruam dhe shperndame ne kohen me optimale ndihmen ekonomike per shtresat ne nevoje edhe pse te limituar ne masen e saj nga burimet financiare perkatese qe jepen nga Pushteti Qendror. Ne vitin 2012 kemi ulur me 83 familje numrin e perfituesve te skemes se ndihmes ekonomike dhe si rezultat kemi aktualisht 1003 familje te perfshira ne skeme.

4-      Rritem forcen kontrolluese ne funksion te objektivit per perdorim te saj ne dobi te familjeve qe e meritojne ate.

5-      Funksionoi normalisht qendra “Lira” me fonde te Bashkise Berat dhe per gjithe vitin financiar aktiviteti i kesaj qendre ka qene ne nje performance te larte.

6-      Kemi rritur partneritetin me donatore dhe OJF te ndryshme duke realizuar aktivitete sociale e ndihmuese, per te gjitha shtresat.

7-      Funksionoi njesia per mbrojtjen e femijve rregullisht dhe ne funksion te buxhetit 2012 u financua per 6 muaj nga te ardhurat e bashkise.

8-      Bashkepunimi me donatoret dhe suksesi i gjeneruar prej tyre kane sjelle ne vitin 2012 impakt te drejteperdrejte ne jeten e komunitetit. – Jete te shpetuara duke financuar sherbime mjekesore ndaj tyre,  pagesen e vajtjes per kurim ne France, Sigurimin e medikamentit te domosdoshem per vazhdimin e jetes se nje femije dhe te tjera raste me impakt te rendesishem ne jetet  ne nevoje.

9-      Pare ne rendesine qe meriton te kete arsimimi i brezit te ri, jemi bere pjese ndihmese per 18 femije, pjestare te familjeve ne nevoje, duke u dhene paketen e plote te librave per arsimimin e tyre falas per kete vit shkollor.

10-  Komuniteti Rome dhe Egjyptian kane perbere  pjese te rendesishme jo vetem te vemendjes por dhe kontributit te punes sone ne funksion te gjitheperfshirjes se tyre ne jeten sociale te komunitetit. Kjo per pasoje solli faktin qe Bashkia Berat te jete perfituese e projektit 2 vjeçar me PNUD.

11-  Bashkepunime dinjitoze dhe me vlere ne rritjen e performances se Drejtorise – kjo ka qene nje risi per punene e drejtorise duke e cuar ate me prane komunitetit dhe duke e bere ate pjese te zgjidhjeve te mundshme te problematikes qe ai ka ne kohe te tilla krize.

Ne vitin 2013 objektivat tona jane per me shume projekte e pjesmarrje, per me shume aktivitete dhe per nje performace bashkekohore ne rrtije. Ne nuk e ulim dot varferine, ne nuk e rrisim dot nivelin e jetes, por ne jemi dhe do te jemi ne sherbim te shtresave ne nevoje, me prane e ne pergjigje te komuniteteve.

Per me teper ne vitin 2013 do te realizojme:

Vazhdimi iprojekteve te nisura ne vitin 2012 me donatore dhe OJF

PROJEKTE NE VIJIM

Projekti 2 vjeçar BASHKI –PNUD per familjet ROME dhe EGJYPTIANE

Projekti per mbrojtjen e femijeve.

Projekti per grate dhe dhunen  ne familje

Bashkepunime e pjesmarrje te tjera per aktivitete, kontribute dhe ndihme ndaj familjeve ne nevoje.

Projektojme te realizojme  ne 2013

Funksionimin normal te qendres Rezidenciale “LIRA’”

Shperndarjen e ndihmes ekonomike per familjet e perfshira ne skeme

Nga te ardhurat e Bashkise Ndihme per familje ne nevoje.

 Motoja e programuar per vitin 2013 -Sherbim social ne funksion te permiresimit te jetes per shtresat ne nevoje.

Mendimet tuaja vlejne per draft buxhetin perfundimtar 2013.      FALEMINDERIT