Home / Aktivitete / Punimet per riparimin e rrugeve ne Nj.Administrative Velabisht

Punimet per riparimin e rrugeve ne Nj.Administrative Velabisht

Ndermarrja e Sherbimeve Publike, ne Bashkine Berat vazhdon punimet per riparimin dhe mirembajtjen e rrugeve te lagjes Pashaj, ne fshatin Palikesht, Njesia Administrative Velabisht.