Home / Njoftime / Programi Global Commerce Licence

Programi Global Commerce Licence

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Berat në Bashkëpunim me Dhomën Ekonomike Evropiane ofrojnë arsimin dhe certifikim online falas. Programi i përzgjedhur është Licensa Globale e Tregtisë, një program i njohur në mënyrë ndërkombëtare nga Këshilli i Akreditimit Amerikan-Evropian për Arsimin e të Rinjve. Ky program vlerësohet me 30 kredite Evropiane, ose 18 pikë në Amerikë, e barasvlershme me një semestër studim akademik. Programi GCL është shumë modern, efikas dhe i dobishëm për të gjithë ata që dëshirojnë të jenë sipërmarrës ose që janë të papunë duke i ndihmuar ata që të gjejnë një punë të përshtatshme, pavarësisht kualifikimeve të mëparshme. Trajnimi është në anglisht dhe ofrohet në degët Ekonomik, Biznes, Informacion Teknologjik dhe Drejtësi.

Mënyra për të përfituar. Klikoni në faqen  http://www.gcl.nu/al. Në të majtë te ekranit klikoni mbi literaturën e rekomanduar. Përzgjidhni një nga lëndët, dhe, pasi ta keni studiuar, në të djathtë të ekranit klikoni mbi marrjen e testit. Gjithsej janë katër testime. Nëse si fillim do të arrini të kaloni testin e parë ju do të pajiseni me një kod me anë të të cilit do të mund të merrni dhe testet e tjera. Pasi të keni kaluar të katër testet online jud do të pajiseni me një diplomë. Diploma do të jetë e regjistruar përherë në bankën e të dhënave GCL nga do të mund të verifikohet nga të gjitha palët e interesuara në të ardhmen.

Home / Announcements / Global Commerce Licence Program

Global Commerce Licence Program

The Chamber of Commerce Berat and the European Chamber of Economy ofrre free online training and education. Accredited by AEACAE – American-European Accreditation Council for Adult Education, GCL has value of 30 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) or 18 credit points in USA, as equivalent of one semester or 800 hours of learning on academic level.

Commerce has always been one of the fundamental skills, now consisting of a wide range of interdisciplinary branches:

  1. ICT- Information and Communication Technologies
  2. Business Ethics and Behavior
  3. International Law and Regional Practice
  4. Economics and Finance

In order to obtain the GCL Certificate® candidates need to pass all 4 mentioned exams.

In case candidate already obtained certain certification for any of the above mentioned skills, at a school, university or a similar institution, they should present it to the GCL examiner. That qualification can be accepted instead of exams in the matching GCL modules. By regular testing procedure is obligatory to pass at least one of the GCL modules in order to obtain the GCL certificate.