Home / Aktivitete / Ndarja e pakove me ushqime për familjet në nevojë

Ndarja e pakove me ushqime për familjet në nevojë

Nën kujdesin e Kryetarit të Bashkisë Z. Petrit Sinaj, në prag të Festës së Vitit të Ri, u dhuruan disa pako me ushqime për familjet në nevojë të komunitetit Rom dhe Egjiptianë në disa lagje të qytetit, duke i ofruar solidaritet dhe një mundësi për të gëzuar në ditët e Festës.