Home / Të Reja / Mbledhja e Keshillit Bashkiak Berat date 26.02.2015

Mbledhja e Keshillit Bashkiak Berat date 26.02.2015