Home / Aktivitete / Degjesat publike per hartimin e plan buxhetit

Degjesat publike per hartimin e plan buxhetit

Bashkia Berat,ne kuader te pergatitjes se plan buxhetit te vitit 2017 ka zhvilluar degjesat publike ne te gjitha njesite administrative dhe lagjjet e saj. Te pranishem ne takime kane qene drejtuesit e larte te Bashkise,te cilet jane njohur me problematikat e cdo njesie.Problematikat e hasura ishin te karakterit infrastrukturor,kryesisht per rruge, kanalizime dhe hapesira te gjelberta.Degjesat do te vazhdojne edhe me komunitetin e biznesit.