Home / Aktivitete / Buxhetimi me pjesemarrje

Buxhetimi me pjesemarrje

Bashkia Berat ,Drejtoria e Sherbimit Social ne bashkepunim me UN WOMEN dhe shoqaten per “Mbrojten e Te drejtave te grave qytetare dhe fshatare”,organizuan nje tryeze ne lidhje me Buxhetimin me pjesmarrje .

Qellimi i tryezes ishte perfshirja e burrave dhe grave ne procesin e buxhetimit, duke shprehur te drejta te barabarta dhe sherbime te barabarta.

Prioritetet e Sherbimit Social per Bashkine Berat 2016 jane:

Ndihma Ekonomike,Familjet dhe te rinjte,Te moshuarit,Komuniteteti Rom dhe Egjiptian,Personat me aftesi te kufizuat,Dhuna ne familje.

Aktiviteti i sotem perfshihu edhe shperndarjen e flete palosjeve per Buxhetimin ,nje menyre informimi per gjithe qytetaret.