Home / Aktivitete / Bashkepunim me Universitetin Epoka

Bashkepunim me Universitetin Epoka

Bashkia Berat bashkëpunon ngushtë me Universitetin Epoka Tirane. Me poshte foto nga vizita e fundit studimore qe studentet e arkitektures së Universitetit Epoka kryen ne Berat.