Home / Aktivitete / Analiza vjetore 2016

Analiza vjetore 2016

BERAT – BASHKIA ZHVILLON ANALIZEN E PUNES PER VITIN 2016

SINAJ-BASHKEPUNIM ME QYTETARET DUKE E KONSIDERUAR BERATIN SHTEPINE TONE TE PERBASHKET

 

U zhvillua sot analiza e vitit 2016 per bashkine e Beratit . Ka qene nje analize e gjitheaneshme kjo e sotnja kur ne te jane paraqitur te gjitha drejtorite me fakte shifra dhe realitete konkrete ,mbi ate se cfare konkretisht ishte  bere pergjate vitit te kaluar.

Ne analizen e sotme cdo drejtori paraqiti punen e bere , problemet e verejtura,por edhe sfidat me te cilat u perball institucioni i rendesishem vendor ne vitin e kaluar.. Ne analize u theksua trendi rrites persa i takon treguesve si te ardhurat e bashkise ,sherbimet publike,projektet e ndryshme qe po gjejne zbatim ne qytetin e nje mbi nje dritareve,etj.

 

Bashkia e Beratit pergjate vitit te kaluar realizoi te ardhurat nga tatimet dhe taksat  ne masen 84%, u realizua buxheti ne masen 85%.

Bashkia e Beratit u theksua ne analizen e sotme eshte sot pa asnje detyrim ndaj te treteve ,cka ka treguar per nje menaxhim te mire te te ardhurave.

 

Kryebashkiaku Petrit Sinaj duke folur ne analize e ka vene theksin tek performanca e mire e institucionit ne vititn e kaluar i cili duhet te krahasohet jo vetem me vititn 2015,por edhe me objektivat e vendosura per vitin 2016.

Ai i ka konsideruar te gjithe pjese e bashkise  dhe  ka ftuar qe secili te beje maksimumin ne funksion te mbarevajtjes se institucionit.

Gjithashtu kryetari i bashkise ne fjalen e tij kerkoi nga administrata e bashkise bashkepunim te ngushte me qytetaret per te miren e perbashket.

Berati eshte sot nder dhjete bashkite me performance me te mire ne vend ,-tha Sinaj.- dhe ky realitet eshte bere i mundur fale punes se gjithesecilit .

Me  tej ai u ndal edhe tek bashkepunimi me organizma te rendesishem ku vecoi Fondin e Zhvillimit te Rajoneve i cili ne buxhetin e bashkise ze 56%te te ardhurave per investime. Sinaj tha se do te kerkonte shperndarje me te drejte te fondeve sipas numrit te popullsise,PASI NE Qarkun e Beratit ka bashki qe kane marre me shume fonde edhe pse kane popullsi dhe siperfaqe me te vogel se Bashkia Berat.

 

Ne analize u ravijezuan edhe objektivat e drejtorive te bashkise per vitin 2017 ku binte ne sy percakimi i qarte i prioriteteve ne investime, arsim sport, sherbime cilesore publike etj