Home / Aktivitete / Aktivitet kunder trafikimit te qenieve njerezore

Aktivitet kunder trafikimit te qenieve njerezore

Drejtoria e Sherbimit Social,ne Bashkine Berat, ne bashkepunim me Qendren Vatra organizoi nje tryeze, qellimi i te ciles ishte sensibilizimi ne lidhje me Trafikimin e qenieve njerezore.Takimi u zhvillua me grate trajtuese me ndihme ekonomike te Njesise Administrative Nr.1