Home / Njoftime / Vendim-Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme

Vendim-Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme

VENDIM

Nr. 43, datë 27.1.2021

 

Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i objektit “rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës ‘Muzak Topia’, segmenti nga rrethrrotullimi tek ish-rezervat e shtetit deri te kisha e Shën Ilias, Berat”

Vendim Shpronësimi