Home / Të Reja nga Sociale / TWIG ne Berat

TWIG ne Berat

Tirana Women International Group është një organizatë jo-fitimprurëse e regjistruar ligjërisht në Shqipëri. TWIG aktualisht ka nëntëdhjetë e dy anëtarëve, nga 28 shtete dhe të gjitha aktivitetet e saj për mbledhjen e fondeve përdoren për të ndihmuar popullsinë shqiptare të pambrojtur. Anëtaret e saj aktivisht po kërkojnë mënyra për ofruar vullnetarishr aftësitë e tyre profesionale në fusha të ndryshme të ekspertizës dhe të ndajnë dashurinë e jetës së tyre me gratë dhe fëmijët në nevojë. Në frymën e sezonit të festave, TWIG mbështeti Qendrën LIRA dhe stafin e saj të përkushtuar, që ofrojnë një shërbim thelbësor për komunitetin. Ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për bizneset shqiptare që kanë bërë donacione bujare. Ata janë: 1. Kompania e Këpucëve Mici 2. Fondacioni G. TOSKA 3. Kompania Coca-Cola 4. Hotel Castle Park 5. Biznesmenia V. Thomollari 6. Kopështi ‘’Magjia Harry Poter’’ Një falenderim i veçantë për të gjitha anëtaret e TWIG, të cilat vizituan qendrën dhe sollën pajisje në ndihmë të personave në nevojë. Gëzuar Festat! Tirana Women International Group (TWIG) is a not-for-profit organization legally registered in Albania. TWIG has currently ninety-two members and all its fundraising activities are geared at assisting Albanian vulnerable population. Its members are actively seeking ways to volunteer their professional skills in various areas of expertise and share their love of life with women and children in need. In the spirit of the holiday season, TWIG wants to support the LIRA Center and its dedicated staff which provide an essential service to the community. We are extremely grateful to Albanian businesses that have made generous donations. They are: 1. Mici’s Shoes Comany 2. G. TOSKA Foundation 3. Coca-Cola Company 4. Castle Park Hotel 5. Businesswoman V. Thomollari 6. Kindergarden ‘’Magjia Harry Poter’’ A special thanks to all members of TWIG, which visited the center and brought equipment to help people in need. Happy Holidays!