Home / Ne kete faqe do te gjeni materiale shtese te Keshillit Bashkiak : relacione, projektvendime, njoftime, kalendar

Ne kete faqe do te gjeni materiale shtese te Keshillit Bashkiak : relacione, projektvendime, njoftime, kalendar

4.11.2020

07.10.2020

buxheti 2021

dhenia e ndihmes ekonomike 1-30 nentor 2020

dhenia e ndihmes ekonomike nga 6% 1-30 nentor 2020

kalendari i mbledhjeve te keshillit bashkiak

kalendari i programit buxhetor afatmesem 2022-2024

miratimi i bursave

miratimin e mbulimit te shpenzimeve per projektet IPA CBC Shqiperi-Greqi

ndihma ekonomike 1-30 shtator 2020

NDIHMA EKONOMIKE NGA 6%

procesverbal i mbledhjes

projektvendim per miratimin e buxhetit te bashkise berat dhe PBA2021-2023

PV arsimi PV buxheti

VENDIM NR.76 .I 6%

VENDIM NR 80 PER MIRATIMIN E MBLEDHJEVE TE KESHILLIT

VENDIM NR 81 PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE DHE PBA 2021-2023

VENDIM NR 82 PER MIRATIMIN E KALENDARIT TE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2022-2024

prill 2020

maj 2020

shtese dhe ndryshim ne vkb 81dt 29.12.2020

rendi 12 shkurt 2021doc

shtese ne vkb 77 per miratimin e bursave

dhenia 6�

dhenia e ndihmes ekonomike nga fondi

mbeshtetke e grupeve vunerable

mbi perdorimin e fondit te emergjencave

procesverbal komisioni

protokoll komisioni

protokolli i mbledhjes

relacion projektvendim 6�

relacion projektvendim nga fondi

rendi

dhenia e ndihmes ekonomike nga fondi

dhenia ndihmes ekonomike 6�

miratimi i listes se bonus se qeras

miratimi i qeras mujore

ndryshime te vkb 66

per nj shtes te vkb 60

perdorimi i fondit per edsion ziu

perdorimi i fondit robert gega

proces verbalet e komisionet ekonomike

protokolli i nbledhjes

raporti i monitorimit i buxhetit 2019

rendi i dites

mbi perdorimin e fondit per mbrojtjen e shtresave ne nevoje

protokolli

relacion ,projekt vendim mbi shtyrje afati

relacion preventiv mbi perdorimin e fondit per mbrojtjen ne shtresat ne nevoj

rendi

v.19 mbi shtyrjen e afatit te pagesave te taksave per vitin 2020

miratimi i projektit mkz

miratimi i rregullores

ndertimi i ujesjellsit velabisht

ndihma ekonomike 6 �

ndihma ekonomike fondi

per nje shtes ne vkb 61

precesverbal komision arsimi pdf

precesverbal komision ekonomie

precesverbal komision urbanistike pdf

procesverbal komisioni i rregullores

rendi i dites

 

6�

fondi

mbrojtja e shtresave ne nevoje

pagesa e paaftesis

6 �

bonusi i strehimit

endrita buzuku

erjon shyti

fatjon muco

fondi

kamela kanani

kryesia e fshatit

miratimi i listese se invetarit te pyjeve

pagesa e paaftesis

protokolli

raporti i monitorimit

realacion per buxhetin 1

relacion per buxhetin

rendi

sazan bobci

suzana xhamo