Home / Aktivitete / Kurs trajnimi mbi menaxhimin e integruar të Siteve të Trashëgimisë Kulturore

Kurs trajnimi mbi menaxhimin e integruar të Siteve të Trashëgimisë Kulturore

Në kuadrin e projektit  SUSTCUTL “ Arritja e qendrueshmërisë nëpërmjet një këndvështrim të integruar të trashëgimisë kulturore’’ , financuar nga BE, në datat 17-19 Tetor 2012, organizohet kursi i trajnimit për 20 specialistë të trashëgimisë kulturore të qytetit të Beratit.
Kursi synon dhënien e njohurive pjesëmarrësve, mbi përgatitjen dhe integrimin e Planeve të Menaxhimit për Qendrat Historike dhe të forcojë konceptet e teknikat mbi bazën e të dhënave të ofruara nga një ekspert Europian në këtë fushë.
Trajnimi zhvillohet në ambientet e Qendres Mesjetare( Teqeja Helvetive).