Home / Njoftime / Sondazh për përcaktimin e prioriteteve të komunitetit

Sondazh për përcaktimin e prioriteteve të komunitetit

Ky sondazh jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në bashki gjatë vitit 2020 dhe i jep mundësi komunitetit të rekomandojë funksionet / shërbimet prioritare për të cilat bashkia duhet të shpenzojë më shumë para gjatë vitit të ardhshëm 2022.
Informacioni bazohet në të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2020.

Duke mbushur pyetësorin bini dakort që opinioni juaj të përdoret në proçesin e vendimarrjes për projektbuxhetin 2022-2024 të bashkisë.

Ky sondazh është përgatitur dhe do të përdoret nga Këshilli i Bashkisë Berat.

 

Ne këte link do të gjeni sondazhin për përcaktimin e prioriteteve të komunitetit të bashkisë Berat:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd57hbL4v-o_djleOeELCxMlAnp4jXUlFt95QLGE90pQaE0ew/viewform