Home / Njoftime / SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

     SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

Bashkia  Berat, për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2019, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, sipas kërkesës së ardhur nga institucioni arsimor, për nevoja të mësimdhënies,  shpallet vendi i lirë  profili parashkollor  me kohëzgjatje pa afat.

 

  • Një Mësues Edukator grupi në kopështin “ Stan” në  varësi të Shkollës 9-vjeçare “Shaban Sollaku” , Moravë në Drejtorinë  e Arsimit , Bashkia Berat.

 

 

Të merren masat e nevojshme nga ana e Drejtorisë së  Menaxhimit të Burimeve Njerëzore  në Bashkinë Berat,  për të njoftuar sipas ligjit aplikantët e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2019 sipas udhëzimit dhe afateve ligjore .

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin tuaj!

 

 

BASHKIA  BERAT