Home / Njoftime / Pytesori per komunitetin 2022

Pytesori per komunitetin 2022

SONDAZH PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË KOMUNITETIT
Ky sondazh jep informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike në bashki gjatë vitit 2021 dhe i jep mundësi komunitetit të rekomandojë funksionet / shërbimet prioritare për të cilat Bashkia duhet të shpenzojë më shumë para gjatë vitit të ardhshëm 2023. Informacioni bazohet në të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021. Duke mbushur pyetësorin, bini dakort që opinioni juaj të përdoret në proçesin e vendimarrjes per projektbuxhetin afatmesëm 2023-2025