Home / Njoftime / PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020

Ne zbatim te Ligjit nr. 68/2017 “Per financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 36, Programi buxhetor afatmesëm vendor,  Bashkia Berat përgatiti fazën e pare te P.B.A 2018-2020  dhe miratoi materialin ne Këshillin Bashkiak me Vendimin nr. 67 date 10.07.2017.

 

Po ne zbatim te këtij neni materiali i fazes se pare duhet publikohet.

 

Me tej do te organizohen seanca dëgjimore me komunitetin dhe grupet e interesit.

 

shiko te plote ne pdf:  drafti 2018-2020