Home / Njoftime / Njoftim-Vend i Lirë Pune

Njoftim-Vend i Lirë Pune

  • Specialist   i të Ardhurave   në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave.Kategoria III-b
  • Specialist  i Teknologjisë së Informacionit në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse. Kategoria III-b.
  • Specialist Projektimesh dhe Rregjistrit Elektronik ,Drejtoria  e Planifikimit  Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve. Kategoria III-b.

 

 

Specialist i Teknologjise se Informacionit

shpallja Specialist projektimesh dhe rregjistri elektronik

Spcecialist i të Ardhurave