Home / Njoftime / Njoftim-Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve​, 

Njoftim-Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve​, 

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 22 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03.2015
“Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, ​ po ju dërgon  për të publikuar listen  e
kandidatëve të kualifikuar  për proceduren e pranimit në sherbimin civil për pozicionin:
  • Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve në Drejtorinë e Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve,

Lista e kandidateve Specialist i Politikave për Menaxhimin e Mbetjeve