Home / Njoftime / Njoftim pune

Njoftim pune

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”, ligjit nr 7961 date 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i azhornuar, ligjin Nr. 119/2014 ”Për të Drejtën e Informimit” Bashkia Berat kërkon të punësoj me kohë të pjesshme:

 

  Një Grafik Dizajner në kuadër të projektit E-natura

 

Financuar nga Programi IPA CBC Shqipëri-Greqi, Marrëveshja e Partneritetit nr.41, datë 07.01.2020, Marrëveshja Operacionle ndërmjet Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme dhe Bashkisë Berat nr.1226, datë 28.02.2020.

 

Shpallje për pozicion te lire pune Graphic design 20.11.2020

Projekti E NATURA