Home / Njoftime / Njoftim per sherbimin e transportit urban

Njoftim per sherbimin e transportit urban

Shërbimi i transportit ne secilën prej linjave do të jetë si më poshtë :

Uznove e Madhe – Axhensi- Kombinat- Uznove e Madhe :

  1. Nga ora 04 00 – 07 00 – çdo 15 (pesëmbëdhjetë ) minuta;
  2. Nga ora 07 00 – 13 30 – çdo   8 (tetë ) minuta;
  3. Nga ora 13 30 – 1800 – çdo 12 (dymbëdhjetë ) minuta;
  4. Nga ora 1800 – 2200 – çdo 15 -30 (pesëmbëdhjetë -tridhjetë) minuta .

 

Axhensi – Ish-Ushqimorja – Kala –Axhensi     :

  1. Niset nga Axhensia ne oren 700 , 13 00 , 15 00 dhe 17 00 

 

Uznove e Madhe –Axhensi- 6-katesh (rotondo) –Ura e re –Uznove :

1.Niset nga Uznova ne oren 700 , 13 00 dhe 17 00 .

 

Axhensi –Sheshi “Demokracia”- Tregu Industrial –Axhensi

  1. Niset nga Axhensia ne oren 8 30 , 10 30 dhe 12 30 .