Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET PËRFUNDIMTARE  TE  KANDIDATIT   FITUES  PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së,  NIVELI  BAZË

NJOFTIM PER REZULTATET PËRFUNDIMTARE  TE  KANDIDATIT   FITUES  PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së,  NIVELI  BAZË

NJOFTIM PER REZULTATET PËRFUNDIMTARE  TE  KANDIDATIT   FITUES  PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së,  NIVELI  BAZË

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimin e Këshillit të Ministrave  nr.520 , datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”,Vendimin  përfundimtar të Komisionit të testimit  për  kandidatin e kualifikuar për tu emeruar  në nivelin bazë në shërbimin  e MZSH-së ,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore  njofton se për pozicionin  e mëposhtëm ;

 

  • Luftues, Shpëtuës, Drejtues automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për Shuarjen e Zjarrit dhe Shpetimin, në Drejtorinë  e MZSH-së, Bashkia Berat

Kandidatit   fitues   është :

1.Gerald Nasufi               78 pikë

 

BASHKIA  BERAT