Home / Njoftime / NJOFTIM PER REZULTATET PARAPRAKE TE KANDIDATËVE FITUES PËR PRANIM NË SHËRBIMIN E MZSH-së, PER NIVELIN BAZË

NJOFTIM PER REZULTATET PARAPRAKE TE KANDIDATËVE FITUES PËR PRANIM NË SHËRBIMIN E MZSH-së, PER NIVELIN BAZË

NJOFTIM PER REZULTATET PARAPRAKE   TE  KANDIDATËVE   FITUES  PËR PRANIM  NË  SHËRBIMIN E MZSH-së,  PER NIVELIN  BAZË

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtimi I personelit të Shërbimit të MZSH-së”, shkresën 493 Prot, datë 25.01.2017 të Ministrisë së Punëve të Brendshme “Mbi përzgjedhjen e  aplikantëve për punonjës të  Shërbimit të MZSH-së , për nivelin bazë” Vendimin e Komisionit te   verifikimit të dokumentacionit dhe  realizimit te procedures  së  vleresimit të kandidatëve të kualifikuar për tu emeruar  në nivelin bazë në shërbimin  e MZSH-së , njofton se për pozicionin  e mëposhtëm .

 

  • 3(tre)  Luftues, Shpëtuës, Drejtues automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për  Shuarjen e Zjarrit dhe Shpetimin, në Drejtorinë  e MZSH-së, Bashkia Berat

 

Kandidatet   fituës   janë :

 

1. Edison   Hadëri

2. Erald     Dervishi

3. Ledion   Dervishaj

 

 

BASHKIA  BERAT