Home / Njoftime / Njoftim Për Përzgjedhjen e Përfaqësuesve Procedurial Për Fëmijët Në Konflikt Me Ligjin

Njoftim Për Përzgjedhjen e Përfaqësuesve Procedurial Për Fëmijët Në Konflikt Me Ligjin

NJOFTIM

PËR PËRZGJEDHJEN E PËRFAQËSUESVE PROCEDURIAL PËR FËMIJËT NË KONFLIKT ME LIGJIN

 

Në mbështetje të Udhëzimit të Përbashkët Nr. 650, datë 13.09.2019 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave, për përzgjedhjen e përfaqësuesve proceduralë për fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët viktima dhe dëshmitarë në procesin penal”, në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 4, të nenit 49 të ligjit 18/2017, “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”, Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministri i Drejtësisë, shpallim njoftimin për përzgjedhjen e përfaqësuesve proceduralë për fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët viktima dhe dëshmitarë ne procesin penal si më poshtë:

Njoftim Për Përzgjedhjen e Përfaqësuesve Procedurial Për Fëmijët Në Konflikt Me Ligjin