Home / Njoftime / Njoftim per ofrimin e asistences ne banese ndaj shtresave ne nevoje

Njoftim per ofrimin e asistences ne banese ndaj shtresave ne nevoje

VENDIM NR.236
PËR
MARRJA E MASAVE PËR OFRIMIN E ASISTENCËS NË BANESË NDAJ SHTRESAVE NË NEVOJË, NË KUSHTET E EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19

1- Ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë nga strukturat shtetërore, në kushtet e epidemisë të shkatuar nga COVID-19.
2- Ofrimi i asistencës, sipas këtij vendimi, do të konsistojë në dërgimin e pagesave mujore që subjektet mujore përfutojnë nga programi i mbrojtjes sociale nga sigurimet shoqërore dhe në dërgimin e produkteve, ushqimore dhe joushqimore, minimale, barnave të rimbursueshne dhe atyre me kërkesë, për përballimin e situatës apo në kryerjen e furnizimeve me produktet e mësipërme, për llogari të tyre.
3- Përcaktimi i masës së produkteve ushqimore dhe joushqimore, minimale, dhe i llojit të ndihmës kryhen me vendim të Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës, të ngritur për këtë qëllim, sipas përcaktimit të pikës 11, të këtij vendimi.
4- Në kuptim të këtij vendimi, shtresa në nevojë do të konsiderohen.

Për të gjithë pensionistët e vetmuar që do të kenë nevojë për shërbimin e ekipit të Bashkisë Berat ju lutem kontaktoni në numrat e telefonit:

📞 068 48 63 475
📞 068 48 63 474