Home / Njoftime / Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 30.07.2021

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 30.07.2021

Ju nioftojme se ditën e Premte  më datë 30.07.2021 .ora 11:00 do të zhvillohet mbledhia e rradhes së Këshillit Bashkiak, e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015, neni 53 pika 4, me këtë rend dite:

  1. Relacion dhe Projektvendim: Mbi përdorimin e fondit të Shërbimit Social, mbështetje financiare për përballimin e shpenzimeve në raste të veçanta Ajet Shahinaj
  2. Relacion dhe Projektvendim: Mbi përdorimin e fondit të Shërbimit mbeshtetje financiare për përballimin e shpenzimeve të varrimit në rast fatkeqësie, Znj. Nexhmije Sadiku
  3. Relacion dhe Projektvendim: Mbi përdorimin e fondit të Shërbimit Social, mbështetje financiare për përballimin e shpenzimeve në raste të veçanta Shefqet Boboçi
  4. Relacion dhe Projektvendim: Mbi miratimin e strehimit në banesat sociale me qira ,Znj.Arjana Xheladini dhe Kozeta Greku
  5. Relacion dhe Projektvendim: Mbi miratimin e kërkesës së Bashkisë Berat, së bashku me dokumentacionin tekniko- ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjen e Petrit Brahimaj banesa e të cilit eshte dëmtuar nga zjarri , nga buxheti i bashkise dhe buxheti i vitit 2021 në ministrinë e mbrojtjes , Programi Emergjencat Civile “
  6. Relation dhe Projektvendim:Mbi miratimin e propozimit te dhënies së titullit “Qytetar Nderi”Z.Gazmen Toska
  1. Relacion dhe Projektvendim: Mbi miratimin e propozimit të dhënies së titullit “Qytetar Nderi”Z.Kita Sallabanda
  1. Relation dhe Projektvendim: Për miratimin paraprak të planeve të mbarështimit pyjeve dhe kullotave të Bashkisë Berat.
  1. Relacion dhe Projektvendim: “Për përjashtimin e perkohshëm të tarifave për disa subjekte aktiviteti i të cilëve preket nga investimet në territorin e Bashkisë Berat”

10.   Relacion dhe Projektvendim: Mbi miratimin e tavaneve përfundimtare të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024

  1. Të ndryshme

 Komisioni i Bujqësisë do të mblidhet ditën e premte më datë 30.07.2021 ,ora 09:30

Komisioni i Turizmit,Kulturës,Trashëgimisë Kulturore dhe Vlerësimit të Figurave do të mblidhet ditën e Premte më datë 30.07.2021 .ora 09:45

Komisioni i Ekonomisë do të mblidhet ditën e Premte më datë 30.07.2021 ,ora 10:00