Home / Njoftime / Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 28.01.2021, ora 11:00

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 28.01.2021, ora 11:00

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Berat online, date 28.01.2021, ora 11:00

Ju  njoftojme se ditën e enjte më datë 28.01.2021 ,ora 11:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë rend dite:

 

  • Relacion dhe Projektvendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i Drejtorisë së Shërbimit Social të Bashkisë Berat për periudhën 01-31 Dhjetor 2020.

 

  • Relacion dhe Projektvendim:Për dhënien e ndihmës ekonomike dhe kompesimit të energjisë elektrike nga bllok ndihma ekonomike deri në 6% për periudhën 1-31 Dhjetor 2020

 

  • Relacion dhe Projektvendim:Për mbështetjen financiare të nxënësve me arritje të shkëlqyera në shkollat publike të arsimit parauniversitar të Bashksë Berat

 

  • Relacion dhe Projektvendim:Për një shtesë në numrin e punonjësve të drejtorisë së Arsimit,Bashkia Berat”

 

  • Të ndryshme
  • Komisioni i Arsimit do të mblidhet ditën e enjte më datë 28.01.2021 ,ora 09::30
  • Komisioni i Ekonomisë do të mblidhet ditën e enjte më datë 28.01.2021 ,ora 10:00