Home / Njoftime / Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 26.05.2021

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 26.05.2021

Ju njoftojme se ditën e Mërkur më datë 26.05.2021 ,ora 12:30 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë rend dite:

 

 • Relacion dhe Projektvendim: ‘Mbi miratimin e dhënies me qira në favor të shoqërisë Shell Upstream Shqipëri të pasurive në pronësi të Bashkisë Berat’
 • Relacion dhe Projektvendim: ‘Mbi miratimin e kërkesës së Bashkisë Berat sëbashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjen e Zj.Zana Jaho,Niko Kuka,Z.Rrapi Sinani,Z.Jani Vangjeli dhe Znj.Marela Nova banesat e të cilëve është dëmtuar nga stuhia,tërmeti dhe zjarri nga buxheti i bashkisë dhe buxheti i vitit 2021 në Ministrinë e Mbrojtjes ,programi “emergjencat civile’
 • Relacion dhe Projektvendim: ‘Mbi miratimin e bonusit te qirasë për familjen e Z.Rrapo Sinani dhe Znj.Marela Nova ,të mbetur të pastrehë nga zjarri i rënë më datë 08.03.2021’
 • Relacion dhe Projektvendim: ‘Mbi miratimin e deklaratës për bashkëfinancimin e bashkisë në projektin përmirësim i banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara’
 • Relacion dhe Projektvendim: ‘Për miratimin e Draft-Kontratës me qëlllim përdorimin e pronës për zbatimin e projektit “Restaurimi i Peisazhit Historik Urban të sheshit të Selamllëkut’
 • Relacion dhe Projektvendim: Studim Projektim i KUZ, Lagja Uznove ,Rajoni Nr .3 dhe fshatit Duhanas ,Bashkia Berat ”
 • Relacion dhe Projektvendim: ‘Për pëdorimin e fondit rezervë për dhënien e ndihmës financiare të menjëhershme për rast fatkeqësie për mjekim të specializuar për Z.Guxim Çili’.
 • Relacion dhe Projektvendim: ‘Për disa ndryshime në VKB.Nr.81,Datë 29.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Berat të vitit 2021 dhe PBA 2021-2023”
 • Relacion dhe Projektvendim: Për miratimin e faljes së tarifave për nje kategori të caktuar subjektesh
 • ‘Relacion dhe Projektvendim: ‘Për përjashtimin e perkohshëm të tarifave për disa subjekte aktiviteti I të cilëve preket nga investimet në territorin e Bashkisë Berat
 • Relacion dhe Projektvendim: ‘Për një ndryshim në Vendimin nr.60 ,datë 18.12.2019 “Për sistemin e taksave dhe tarifave në Bashkinë Berat”

 

 • Komisioni i Infrastrukturës do te mblidhet diten e mërkurë,më datë 26/05/2021 ora 10:30(në bashki)
 • Komisioni i Ekonomis do te mblidhet diten e mërkurë,më datë 26/05/2021 ora 11:00(në bashki)