Home / Njoftime / Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 12.02.2021 ora 12:00

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 12.02.2021 ora 12:00

                                                           

 Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Berat online, ne daten 12.02.2021 , ora 12:00         

Ju njoftojme se ditën e premte më datë 12.02.2021 ,ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë rend dite:

 

  • Relacion dhe Projektvendim: Për një shtesë në VKB NR.77,Datë 29.12.2020 “Mbi miratimin e bursave për nxënësit e arsimit para universitar në institucionet arsimore publike për vitin shkollor 2020-2021

 

  • Relacion dhe Projektvendim:Për një shtesë dhe ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.81,Datë 29.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të bashkisë Berat për vitin 2021 dhe PBA 2021-2023”

 

  • Komisioni i Ekonomisë do të mblidhet ditën e premte më datë 12.02.2021 ,ora 10:00