Home / Njoftime / NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (Pergjegjës Sektori).

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (Pergjegjës Sektori).

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESIT     PËR  KATEGORINË   E  ULËT DREJTUESE (Pergjegjës Sektori).

 

Në zbatim të nenit 26,  të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II,  të  Vendimin   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , njofton se  për pozicionin  :

 

  • 1(një) Përgjegjës  i  Sektorit të Auditit të Brendshëm , Kategoria e pagës III-a/1.

 

Kandidati   fitues  është:

1.Xhevahir   Muzhaka

 

NJËSIA  E MENAXHIMIT TË BURIMEVE   NJERËZORE