Home / Njoftime / Njoftim fituesi

Njoftim fituesi

Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së  Shqipërisë” i azhornuar, ligjin  Nr.   119/2014 “Për të Drejtën  e Informimit “

Në vijim të projektit fitues për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror dhe sociale, në zbatim të project-propozimit për ngritjen e  shërbimit të përkujdejsit shoqëror për kategorin viktima të dhunës në familje “Rehabilitimi dhe krijimi I Qendrës Strehëza” në partneritet me “Society Forward Center Tiranë” per mbështetje dhe financim në kuadër të Fondit Social 2021. Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, pranë Bashkisë Berat, në përfundim të afatit të verifikimit  të dokumentave të kandidatëve nga komisioni I ngritur  njofton se:

Për pozicionin Psikolog/Punonjës Social është:

Luljeta Zoga

Për pozicionin Infermier nuk u paraqit asnjë kandidatë.

Për pozicionin  Oficer Sigurie është:

Arjold Dyshniku