Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Ne zbatim te ligjit Nr.115/2014 ,date 31.07.2014 “Per ndarjen administrative-territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise” si dhe ligjit nr. 107/2014 “Per Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”,Bashkia Berat ne mbeshtetje financiare dhe teknike te projektit te USAID per Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP) eshte duke hartuar Planin e Pergjithshem Vendor.

Me kerkese te Kryetarit te Bashkise,Keshilli i Bashkise Berat ka miratuar Nismen per Hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor.

Pikerisht,per kete arsye,Nisma e Hartimit  te Planit te Pergjithshem Vendor,Bashkia Berat organizon degjesen e pare publike.

Jeni te mirepritur ne takimin e organizuar ne daten 16.10.2015,diten e premte,ora 11:00 ne ambientet e Bashkise Berat.