Home / Njoftime / Miratimi i Planit te Detajuar Vendor

Miratimi i Planit te Detajuar Vendor

 

Miratimi i Planit te Detajuar Vendor  ne Nen-njesine strukturore  C.2.2/1 ,
ku keshilli bashkiak pas miratimit sipas procedurave dha   Aktin e Konformitetit  per miratimin e PDV,  ne Nen-njesine strukturore  C.2.2/1 , me shumice votash .