Home / Njoftime / Mbledhja e Keshillit Bashkiak ,date 21.12.2015

Mbledhja e Keshillit Bashkiak ,date 21.12.2015

Ditën e Hënë , datë 21.12 .2015, ora 10:00,në sallën e Pallatit te Kulturës u zhvillua mbledhja e radhës e  Këshillit Bashkiak me këtë rend dite :
1. Informacion“Për Dhënien e Ndihmës Ekonomike për Periudhën 1-31 Dhjetor 2015 .
2. Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi Miratimin e Bursave për Nxënësit dhe Studentët e Viteve të Para për Vitin Shkollot 2015 – 2016”.
3. Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi Miratimin e Bursave për Nxënësit e Viteve të Dyta e Lartë të Shkollave të Mesme për Vitin Shkollor 2015 – 2016”.
4.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Mbi Miratimin e Numrit të Punonjësve,Niveli i Pagave për cdo  Pozicion të Administratës së Bashkisë dhe Ndërmarrjeve ,dhe Njësive Shpenzuese ne Varësi të Bashkisë Berat për Vitin 2016”.