Home / Investime / Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 05.08.2019

Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 05.08.2019

Sot u zhvillua mbledhja e parë pas Konstituimit të Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

Projektvendim: “Mbi miratimin e dhënies së mandatit të Këshilltarit Bashkiak Berat, Znj. Dashmira Tahiraj I subjektit politik “PS””.
Projektvendim: “Mbi shkarkimin e sekretarit të Këshillit Bashkiak dhe emërimin e Sekretarit të ri të Këshillit Bashkiak”.
Projektvendim: “Mbi ngritjen e Komisioneve në përbërien e Këshillit Bashkiak Berat”.
Projektvendim: “Mbi miratimin e Dorëheqies nga mandati të Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Berat të Subjektit Politik “PS””
Projektvendim: “Për autorizimin e Kryetarit të Bashkisë Berat Z. Ervin Demo në asamblenë e përgjithshmë të SH. A: “Ujësjellës-Kanalizime, Berat-Kuçovë”.
Projektvendim: “Për autorizimin e Kryetarit të Bashkisë Berat, Z. Ervin Demo si përfaqësues i Bashkisë Berat në asamblenë e Pergjithshme të SH.A “Tregu me shumicë fruta-perime”
Projektvendim: “Për autorizimine Kryetarit të Bashkisë Berat, Z. Ervin Demo si përfaqësues i Bashkisë Berat në asamblenë e Përgjithshme të SH.A “FK TOMORI 1923”
Relacion dhe Projektvendim mbi miratimin e sistemit të pikëzimit që do të trajtohen me programet e Strehimit Social.

Këshilli miratoi të gjitha pikat e rendit të ditës.