Home / Njoftime / Lista e familjeve te banesave me kosto te ulet te s’kualifikuar

Lista e familjeve te banesave me kosto te ulet te s’kualifikuar

LISTA E QYTETAREVE TE PASTREHE QE KANE DOREZUAR DOKUMENTAT PER  TE PERFITUAR BANESE ME KOSTO TE ULET DHE JANE S’KUALIFIKUAR
Nr rend Emer Mbiemer Perberja familjare Statusi Arsyet e s’kualifikimit
1  Lina  Ajbikaj 2 Familje   njeprinderore  me femije ne ngarkim Nuk ploteson kriterin ekonomik,nivelin e te ardhurave familjare mujore.
2 Shehide Mejdani 5   Mungon vertetimi nga Zyra ePunes  per Faredinin e Marselen dhe  nga D.Tatimev per Arturin
3 Hysen   Qato 5 Paraplegjik Nuk ploteson kriterin ekonomik,nivelin e te ardhurave familjare mujore.
4 Xaferr Topi 1 Pensionist Sipas ligjit perfiton garsoniere ( nuk ka garsoniere per tu ndare )
5 Foto Brama     Nuk ka aplikuar Sokoli si i pastrehe
6 Anilda   Kapinova 2   Mungon vertetimi i shlyerjes se   taksave te Bashkise
7 Lumturi Berberi 4 Familje   njeprinderore  me femije ne ngarkim Nuk ploteson kriterin ekonomik,nivelin e te ardhurave familjare mujore.
8 Tefik  Brahimi 3 Aftesi te kufizuar,verber Nuk ploteson kriterin ekonomik,nivelin e te ardhurave familjare mujore.
9 Zoica Papavasilopili 2 Aftesi te kufizuar Mungon vertetimi i pages per vajzen.
10 Luan  Haruni 4 Invalid pune Mungon vertetimi nga bashkia per taksat vendore  dhe vertetimi i per  Anduelin
11 Dorian  Haruni 3 Emigrant Veretimi i punes per gruan dhe nuk ploteson kriterin ekonomik
12 Fatmir   Destani 3 Aftesi te kufizuar (djali) Nuk ploteson kriterin ekonomik,nivelin e te ardhurave familjare mujore.
13 Alfred Ruci 4   Mungon vertetimi i punes  per gruan
14 Artur Dybeku 4   Mungon vertetimi per Ludjanen ng Drejtoria e Tatimeve .
15 Rushit   Gashi 5   Mungon vertetimi nga bashkia  per likujdim te taksave vendore
16 Kujtim Brahimi 3 Aftesi te kufizuar (djali) Mungon vertetimi  i punes per gruan
17 Tefik  Merdari 4   Mungon vertetimi per gruan nga D.Tatimeve dhe nga Zyra e Punes per Rein (djalin)
18 Lulezim  Berisha 5 Aftesi te kufizuar (vajza) Mungon vertetimi  i pages per gruan dhe vajzen Romina .
19 Llambi  Stefa 1   Sipas ligjit perfiton garsoniere ( nuk ka garsoniere per tu ndare )
20 Irma Dybeku 5 Aftesi te kufizuar (djali) Mungon vertetimi per pagen iTonetit,Sanijen,per Romeon vertetimi nga Drejtoria e Tatimeve
21 Ali Kanani 5 Invalid kryefamiljari Mungojne vertetimet e punes per   dy vajzat  Moniken e Behijen.
22 Gramos Muharremi 6 Emigrant Mungojne vertetimet e punes per gruan dhe femijet madhore .
23 Lena Kapinova 2 Familje   njeprinderore  me femije ne ngarkim Nuk ploteson kriterin ekonomik,nivelin e te ardhurave familjare mujore.
24 Amanti Gorani 2 Familje   njeprinderore  me femije ne ngarkim Nuk ploteson kriterin ekonomik,nivelin e te ardhurave familjare mujore.
25 Ferdinant  Lybeshari 4   Vertetimi nga D.Tatimeve per Ferdinantin dhe  vertetimi i pages se bashkeshortes.
26 Eleano Baba 2 Familje e re Kalon kufirin maksimal te te ardhurave familjare mujore.
27 Bajame  Gjata 3   Mungon vertetimi per shlyerjen e taksave vendore te bashkise.
28 Rexhin   Hato 4   Mungon vertetimi nga Zyra e Punes per  Rexhinin
29 Aqif Nuhu 5   Vertetimi nga D.Tatimeve per Elonen dhe  vertetimi i pages per Ervinin.
30 Elisa  Zela 3   Ka banese ne pronesi sipas vertetimit nga Z.V.R.P.P
31 Shqiponja  Telegrafçiu 3   Nuk ka aplikuar si  e pastrehe
32 Dallendyshe  Çifliku 4   Mungojne vertetimi  i punes per Dallendyshen dhe Ritvanin ,mungon vertetimi i shlyerjes se taksave vendore.
33 Sabrije   Kovaci 2 Emigrant Mungojne vertetimi  i te ardhurave per gruan
 

Qytetaret e s’kualifikuar kane te drejten e ankimimit,brenda dates 18.05.2016,ora 12:00.  Ankesa duhet te behet shkresore drejtuar Bashkise Berat

Komisioni I strehimit

1.Gezim ZEMA   Kryetar

2.Bledar BLANA   Anetar

3.Vjollca HOXHA  Anetar

4.Mirel KONOMI  Anetar

5.Meleqe SPAHIU  Anetar

6.Hasan  DERVISHI  Anetar

7.Anila CUKA  Anetar