Home / Njoftime / Konsultimi i programit të buxhetit të vitit 2024 me publikun dhe grupet e interesit

Konsultimi i programit të buxhetit të vitit 2024 me publikun dhe grupet e interesit

Këshilli Bashkiak sëbashku me prezencën e administratën e bashkisë Berat zhvilloi konsultimet publike sipas kalendarit te percaktuar të projektit-buxhetit 2024 duke marrë në konsideratë problemet dhe rekomandimet e qytetarëve.

Komisioni degjoj me vemendje të gjitha rekomandimet dhe kërkesat e qytetarëve dhe do të përgatisë një përmbledhje të rekomandimeve dhe do ti adresojë ato në Projekt buxhetin afatmesëm 2024-2026.

Mos mungoni në takimet e tjera, ose rekomandimet tuaja mund ti të dërgoni pranë sekretarisë së këshillit deri më datë 10 Nëntor 2023.

Otllak:

Rajonet:

Roshnik: