Home / lajme / Konsultimi i programit të buxhetit të vitit 2022 me publikun dhe grupet e interesit

Konsultimi i programit të buxhetit të vitit 2022 me publikun dhe grupet e interesit

Këshilli i Bashkisë Berat ka nisur konsultimin e programit të buxhetit të vitit 2022 me publikun dhe grupet e interesit.
Në dëgjesat që po zhvillohen, qytetarët po prezantohen me detaje mbi projektet që janë programuar të realizohen në vitin 2022 me fondet publike. Publiku është ftuar të komentojë lirshëm, ka shprehur sugjerime dhe kërkesa për t’u përfshirë në buxhetin 2022. Në mbyllje të serisë së dëgjesave, Këshilli do t’i adresojë Bashkisë komentet dhe propozimet e tërhequra nga publiku. Buxheti i vitit 2022, varianti përfundimtar me zërat e publikut, do të miratohet nga Këshilli brenda muajit Dhjetor.

Degjesa publike Sinjë:

Dëgjesa publike Velabisht:

Dëgjesa publike Otllak: